Explanimation GUTZ

Bij complexe en acute zorg is het noodzakelijk om snel hulp te bieden. Het uitwisselen van gegevens tussen zorgaanbieders staat centraal. Met deze animatie tonen we de uitwisseling van gegevens tussen enkele zorgaanbieders in Zuid-Oost Brabant.

Over GUTZ

Tussen het Catharina ziekenhuis in Eindhoven, het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven en Eindhoven, het Elkerliek ziekenhuis in Helmond en Deurne en het St. Anna ziekenhuis in Geldrop ligt de digitale verbinding die de GUTZ heet. GUTZ staat voor Gegevensuitwisseling tussen Zorgaanbieders.

Over deze explanimation

In de explanimation wordt met behulp van beelden in 2D laten zien hoe de uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders gaat. Belangrijk is dat de patiënt regie houdt over zijn gegevens.