×

Wat is een style frame?

Wat is een style frame?

Het styleframe is een afbeelding waarin de visuele stijl van jouw animatievideo wordt vastgelegd. Het dient als referentiepunt bij elke stap in het animatieproces.

Bij het maken van jouw animatie video komen alle betrokken disciplines samen. Daarom voeren we regelmatig gespreken waar iedereen bij aanwezig is. Op een aantal vaste momenten overleggen we ook met jou, onze opdrachtgever, om te controleren of het project past bij wat je verwacht en zoekt.

Al vroeg in het productieproces zal het gesprek gaan over het style frame. Dit is een afbeelding die we gebruiken om de visuele stijl van jouw video al in een vroeg stadium vast te leggen. Het style frame is ons visuele ankerpunt. Je zou het kunnen beschouwen als een spiekbriefje.

Het style frame in de (pre-)productie

De eerste stappen in het productieproces draaien erom vast te leggen waaraan jouw animatie moet voldoen.  Doelen worden vastgelegd en we gaan uitgebreid in op het thema, de doelgroep, de identiteit van jouw organisatie en de gewenste sfeer.

Die gesprekken zijn nogal “talig”. Daarom maken we onze interpretatie van jouw wensen visueel in een style frame. Hierin zullen de belangrijkste visuele kenmerken van de animatievideo al naar voren komen. Denk aan het gebruikte kleurenpalet, eventuele typografie en de personages. Het style frame zal ook een indruk geven van de beeldcompositie en de sfeer. Bij het maken van het style frame, wordt dus ook al een deel van het visueel ontwerp uitgevoerd.

Het style frame is onderwerp van gesprek in onze volgende contactmoment. Is dit wat jij voor ogen had bij jouw animatie? Of zijn er aanpassingen (groot of klein) nodig? Omdat we nog vroeg in het productieproces zitten, kunnen we makkelijk bijsturen.

    Heb je een vraag?

    Wij reageren meestal binnen 1 werkdag op je bericht.