Explanimation Peopleassist

Met Peopleassist kan je zelf contracten opstellen in een digitale omgeving. Om de werking van Peopleassist uit te leggen hebben wij in opdracht van Snel Media Producties deze animatie gemaakt.

Wet DBA

Met de wet DBA is het de bedoeling dat je door middel van een overeenkomst laat zien in welke vorm je een opdrachtovereenkomst aangaat. Peopleassist zorgt voor de juiste overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit kan eenvoudig digitaal met Peopleassist contracten beheer.

Over deze explanimation

Met deze 2D explanimation vertellen we het concept en werking van Peopleassist. Peopleassist brengt opdrachtgevers en ZZP-ers online samen. In de animatie wordt het traject en de werking stap voor stap omschreven. Voor meer informatie kan je kijken op www.peopleassist.nl