×

Wat is een praatplaat?

Wat is een praatplaat?

Een praatplaat is een afbeelding die tot doel heeft het gesprek op gang te brengen. Aan de hand van de praatplaat kan een team een gedeelde visie ontwikkelen.

In het zakelijk verkeer is de “praatplaat” overal. Ook bij Donker Media hebben we het er weleens over. Intuïtief heb je wel een gevoel bij het woord: een afbeelding waarover gesproken moet worden.

Een praatplaat is een visueel hulpmiddel (plaat) waarop complexe informatie zodanig wordt gepresenteerd dat de lezer direct de structuur en de betekenis ervan begrijpt. Dat maakt het mogelijk een gemeenschappelijke kennisbasis te creëren waarover je het gesprek kunt aangaan.

De praatplaat wordt op tal van plaatsen ingezet. Hij wordt gebruikt in trainingen en workshops, in pitches, trainingen en in het onderwijs. Een goede praatplaat is eenvoudig en gaat direct naar de kern. Een goede praatplaat is vrij van afleidende franjes.

Wat doet een praatplaat

Het mooie aan de praatplaat is dat het verschillende dingen tegelijk doet. Het slaagt erin om de ontvanger direct duidelijk te maken wat je bedoelt én het is een krachtig instrument om discussiepunten boven water te krijgen.

Bij het maken van een animatie kan het dan bijvoorbeeld gaan over de sfeer, de tone of voice of de uitstraling van de personages. Hoe vaak komt het niet voor dat verschillende mensen iets anders verstaan onder dezelfde term? Het woord “praatplaat” zélf is daarvan al een voorbeeld. De een vindt een simpele schets genoeg, de andere wil een professionele infographic.

Bij een animatie project worden ook vaak termen gebruikt die niet 100% eenduidig zijn. Een “vriendelijke uitstraling” gaat bij de een om de gezichtsuitdrukking van de personages, terwijl de ander het over de gebruikte kleuren heeft. En vriendelijke kleuren, zijn dat dan pasteltinten, of juist hele warme en volle kleuren?

De praatplaat brengt verschillende interpretaties naar boven. Iedereen, ongeacht opleiding, taal of achtergrond, snapt wat ze zien. Dat maakt het mogelijk dat verschillende disciplines aan het project meewerken, maar helpt ook eventuele taalbarrières te overwinnen.

Hoe gebruikt Donker Media de praatplaat?

Bij het produceren van animatie video’s hanteren wij een vast stappenplan, met vaste feedbackmomenten. Bij die besprekingen laten we onze voortgang zien aan de hand van tussenproducten. Daarbij staat elk product open voor discussie. Zo is het scenario waarmee we het gesprek ingaan een bespreekdocument, waarop aanpassingen kunnen komen.

En elk ontwerp dat we maken is een praatplaat. Zo produceren we een praatplaat in de designfase, om jouw mening te horen over de personages, objecten en andere afbeeldingen die we gaan gebruiken. Het storyboard is een praatplaat waarmee we samen onderzoeken of de volgorde van de scénes en de timing naar wens is. De animatic is een (bewegende) praatplaat die een nog beter beeld van de animatie geeft.

Met de praatplaat delen we onze creatieve ideeën op een manier die iedereen begrijpt. Dat maakt het mogelijk om verschillende disciplines mee te nemen in het productieproces. We kunnen nagaan in hoeverre onze ideeën passen bij jouw doelen en of het beoogde ontwerp voldoende aansluit op de huisstijl van jouwbedrijf of organisatie.

Je begrijpt dat het maken van een praatplaat niet eenvoudig is. Ook al zal de praatplaat in het eindproduct niet zichtbaar zijn, het maken ervan vergt serieus nadenken, goede planning en creativiteit. Bij het maken van de praatplaat moet de informatie goed gestructureerd worden.

De verschillende praatplaten zijn voor animatie studio Donker Media een onmisbaar middel om structuur aan te brengen in het creatieve proces. Het is die structuur die zorgt dat we animaties van topkwaliteit leveren, zonder vertragingen en budgetoverschrijdingen. Daardoor zorgt de praatplaat dat Donker Media zoveel tevreden klanten heeft.

    Heb je een vraag?

    Wij reageren meestal binnen 1 werkdag op je bericht.