×

Wat is een storyboard?

Wat is een storyboard?

Het storyboard is een visuele weergave van de verschillende scénes uit jouw animatie video. Het storyboard bevat geen bewegende beelden, maar is een verzameling tekeningen die op chronologische volgorde een goed beeld geven van hoe we denken dat je animatie er uiteindelijk uit gaat zien.

Een storyboard kan, naast de visuele impressies, ook visuele aanwijzingen, dialogen of andere belangrijke details benoemen.

Meer dan wat dan ook is het storyboard bedoeld om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, zowel tijdens de preproductie, als bij de productie zelf.

Boeiender dan een script

Je zou het storyboard kunnen zien als een stripverhaal. Waar het scenario (script) de gehele animatie video beschrijft in tekst, is het storyboard de volgende stap richting jouw uiteindelijke video.

Het storyboard geeft een beter gevoel van de flow van de animatievideo dan een scenario en is daardoor behulpzaam in het vinden van het juiste tempo. Ook is het een goed instrument om te kijken hoe twee verschillende scénes netjes in elkaar kunnen overlopen.

Van scenario naar storyboard

Het maken van het storyboard begint met een gedegen analyse van het scenario en de verhaallijn. We bepalen wat de belangrijkste momenten zijn en plaatsen deze op een tijdlijn. Daarna begint onze tekenaar met het maken van tekeningen of schetsen. Dat is soms een grote uitdaging, want de tekenaar heeft alleen het scenario en zijn eigen creativiteit om het fundament onder de video te leggen. Hij of zij moet niet alleen de bewegingen en acties vastleggen, hij moet ook de juiste tone-of-voice weten te vinden.

Kan het ook zonder storyboard?

In theorie is het heel goed mogelijk het storyboard over te slaan en direct vanuit het scenario een animatie te maken. In de praktijk blijkt echter dat een ontbrekend storyboard een serieus gemis is. Doordat geen sprake is van een gedeelde visie, kan het voorkomen dat verschillende scénes niet lekker bij elkaar passen. De samenwerking verloopt stroever wat kan leiden tot tijdverspilling en revisies.

Bij Donker Media is het storyboard dan ook geen optie, maar een essentiële stap richting de perfecte animatie.

Wat draagt een storyboard bij aan jouw animatie?

Bij Donker Media gebruiken we het storyboard op twee manieren. Op de eerste plaats is het de volgende mijlpaal nadat je het script het goedgekeurd. Net zoals we het scenario uitgebreid met je bespreken, zo doen we dat ook met het storyboard.

Het maken van animaties is bijzonder arbeidsintensief en tijdrovend, maar met een storyboard wordt elke productiefase eenvoudiger. Daarom gebruiken we het storyboard om van tevoren goed af te stemmen wat de verwachtingen zijn.

Wanneer het storyboard gereed is, leggen we het je voor, zodat je een goed beeld krijgt van hoe de uiteindelijke video er gaat uitzien. Je ziet het verloop van verhaal en hoe jouw boodschap wordt overgebracht. Tijdens deze bespreking presenteren we niet alleen ons werk, we vragen ook expliciet om feedback, zodat we eventuele wijzigingen op tijd kunnen verwerken.

Op de tweede plaats dient het storyboard als een routekaart voor iedereen die bij de productie van je animatie betrokken is. Het storyboard is onze gemeenschappelijke taal, het communicatiemiddel dat zorgt voor een gedeelde creatieve visie. Hierdoor werken alle leden van het creatieve team goed samen en voorkomen we dat we dubbel werk verrichten.

Dankzij een goed storyboard weet iedereen precies wat het gewenste eindproduct is, waardoor alle betrokkenen naar hetzelfde doel toe werken. Eerst naar de animatic, dan naar jouw uiteindelijke animatie.

Zo lukt het ons elke keer weer animaties van de hoogste kwaliteit te leveren. Op tijd. En binnen budget.

    Heb je een vraag?

    Wij reageren meestal binnen 1 werkdag op je bericht.